De cel leerlingenbegeleiding stelt zich tot doel “leerlingen en klassen in moeilijkheden” snel en efficiënt te begeleiden. De cel leerlingenbegeleiding vergadert wekelijks. De vertegenwoordiger van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) is tweewekelijks aanwezig op deze vergadering. De cel leerlingenbegeleiding is samengesteld uit de pedagogisch directeur, een vertegenwoordiger van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een vertrouwensleerkracht van de eerste graad, een vertrouwensleerkracht van de tweede graad en een opvoeder. De directeur is aanwezig op vraag.