In onze school is een actief oudercomité werkzaam. De leden van het comité duiden een voorzitter en een secretaris aan. Op de algemene vergaderingen wordt de school vertegenwoordigd door de directeur en door een afgevaardigde van het lerarenkorps.

Elk nieuw schooljaar, tijdens de informatievergadering voor de ouders van de nieuwe eerstejaarsleerlingen, vraagt de voorzitter van het oudercomité bij de ouders naar nieuwe kandidaten om de uittredende leden op te volgen.

De leden van het oudercomité steken ook jaarlijks een handje toe bij het STC-novemberfeest, de openschooldag, de afscheidsviering van de vierdejaars … Het oudercomité financiert ook geregeld aankoopprojecten van de school en geeft een steuntje in de rug voor de Keulenreis van onze vierdejaars.