Op 1 september 2002 werd een leerlingenraad opgericht. Elke klasgroep van de tweede graad duidt een vertegenwoordiger aan voor deze leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert maandelijks om 12.40 uur.

Twee leerkrachten van de school zijn aanwezig op de vergaderingen van de leerlingenraad. Onze pedagogisch beleidsmedewerker woont geregeld de vergaderingen van de leerlingenraad bij. De directeur woont op uitnodiging de vergadering bij.

De leerlingen van de eerste graad worden via de vertegenwoordigers van de tweede graad op de hoogte gehouden van de agenda van de leerlingenraad en kunnen ook agendapunten aanbrengen. Af en toe wordt er een leerlingenraad georganiseerd waarop ook leerlingen van de eerste graad worden uitgenodigd. Van elke vergadering wordt er een verslag gemaakt dat via Smartschool wordt verspreid.