Inschrijvingsmomenten voor alle VLOT!-scholen

Inschrijvingsmomenten tijdens de voorrangsperiode

Voorrangsperiode 1 voor 1A/1B:

van woensdag 28 februari 2018 tot en met dinsdag 13 maart 2018

Tijdens deze voorrangsperiode krijgen de volgende kinderen voorrang om in te schrijven:

  • broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in VLOT!. Ook stiefbroers en – zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen;
  • kinderen van VLOT!-personeel.

Inschrijvingsmoment op maandag 5 maart 2018 van 17 tot 20 uur. Je kan inschrijven in:

  • campus Sint-Lodewijkscollege voor 1A optie Latijn, Moderne en Socio-economische activiteiten
  • campus Sint-Teresiacollege voor 1A optie Latijn, Moderne, Socio-economische activiteiten en Technische activiteiten
  • campus Sint-Laurentius voor 1A optie Industriële wetenschappen/STEM en Technische activiteiten en voor 1B.

Let op: als de inschrijving niet gebeurt tijdens deze periode vervalt de voorrang.

Voorrangsperiode 2 voor 1A/1B:

van woensdag 14 maart 2018 tot en met dinsdag 27 maart 2018

Elke school reserveert in haar eerste leerjaar, conform de afspraken in het LOP, een aantal plaatsen voor leerlingen die voldoen aan bepaalde achtergrondkenmerken. Deze leerlingen worden ‘indicatorleerlingen’ genoemd. Tijdens deze inschrijvingsperiode kan iedereen inschrijven, maar elke school moet de afgesproken aantallen voor ‘indicator- en niet-indicatorleerlingen’ respecteren.

Inschrijvingsmoment op maandag 19 maart 2018 van 17 tot 20 uur. Je kan inschrijven in:

  • campus Sint-Lodewijkscollege voor 1A optie Latijn, Moderne en Socio-economische activiteiten
  • campus Sint-Teresiacollege voor 1A optie Latijn, Moderne, Socio-economische activiteiten en Technische activiteiten
  • campus Sint-Laurentius voor 1A optie Industriële wetenschappen/STEM en Technische activiteiten en voor 1B.

Let op: als de inschrijving niet gebeurt tijdens deze periode vervalt de voorrang.

 

Vrije inschrijvingen na de voorrangsperiode

Vanaf woensdag 28 maart 2018 zijn het vrije inschrijvingen voor 1A/1B. De school schrijft de leerlingen in volgorde in zolang er plaats is.

Start inschrijvingsperiode voor alle andere jaren vanaf 16 april 2018

Voor meer info in verband met capaciteit: zie www.lop.be

 

Inschrijvingsmomenten na de voorrangsperiode

Info- en openschooldagen

Zaterdag 5 mei 2018

Campus Sint-Lodewijkscollege: openschooldag van 13.30 tot 17.30 uur

Campus Sint-Teresiacollege: openschooldag van 10.30 tot 17 uur

Campus Sterrenhof: openschooldag van 13.30 tot 17.30 uur

Zondag 6 mei 2018

Campus Sint-Laurentius: openschooldag van 14 tot 18 uur. In de voormiddag zijn er infosessies om 9 uur en om 10.30 uur.

 

Inschrijfmomenten na de info- en openschooldagen

Maandag 4 juni 2018

Campussen Sint-Lodewijks- en Sint-Teresiacollege: van 17 tot 20 uur

Zaterdag 9 juni 2018

Campus Sint-Laurentius: van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16.30 uur

Vrijdag 29 juni 2018

Campus Sint-Lodewijkscollege: van 9 tot 16 uur

Campus Sint-Teresiacollege: van 15.30 tot 19 uur

Tijdens het schooljaar kun je voor informatie en inschrijvingen altijd terecht na telefonische afspraak. Meld je aan bij één van onze onthaalmedewerkers. Zij helpen je graag verder.

 

Tijdens de zomervakantie 2018:

 

Vanaf maandag 20 augustus 2018:

Inschrijvingen enkel nog mogelijk na telefonische afspraak met de pedagogisch directeur.