“Allen één, het STC. We doen aan Music for Life mee.”

17art8.jpgToen we in het voorjaar vernamen dat “De Warmste Week” van Studio Brussel dit jaar niet meer in de Schorre maar in Puyenbroeck zou plaatsvinden, waren we toch aangenaam verrast. Stel je voor: het Provinciaal Domein dat zowat in onze achtertuin ligt!
Dit opende perspectieven… en omdat de laatste dag van het eerste trimester perfect in de periode van “De Warmste Week” paste, hoefden we niet lang te twijfelen om er op 22 december een vakoverschrijdende activiteit voor de hele schoolbevolking van te maken.
En zo ontstond al gauw een coproductie van ons pastoraal team met enkele vrijwilligers die de praktische organisatie op zich namen.
Een tamelijk belangrijke vraag moest worden beantwoord: voor wie gaan we actie voeren? We kregen een massale respons op onze vraag naar mogelijke goede doelen. Uiteindelijk kozen we voor vier organisaties die een link hebben met leerlingen en/of personeelsleden van onze campus.

Een korte voorstelling.
”Bijs vzw” is een organisatie die 9 kinderen met een mentale en/of motorische beperking opvangt. Zij willen een nieuwe thuis creëren waar ouders kwalitatief en onbezorgd met hun kind bezig kunnen zijn.
”Hope for Duchenne” zet zich in voor kinderen en jongvolwassenen met Duchenne spierdystrofie. Ze hebben geld nodig om onderzoek naar medicatie en behandeling te bespoedigen.
Een derde organisatie, “vzw De Kangoeroe”, is een dienst voor mobiele en ambulante begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Zij zorgen voor jongerenactiviteiten en hulpmiddelen en ook hiervoor kan uiteraard een extra financiële injectie belangrijk zijn.
Ten slotte is er “vzw aPart”, een organisatie binnen Jongerenwelzijn en onderwijs die zich inzet voor jongeren en jongvolwassenen die in een moeilijke maatschappelijke positie verkeren.
Een goed doel kiezen is één zaak. Geld inzamelen is een andere. Hoe zouden we dit oplossen, m.a.w. welke acties gingen we organiseren? Na wat brainstormen besloten we ons toe te spitsen op vier activiteiten. Overigens zijn we natuurlijk niet aan ons proefstuk toe als het gaat om acties ten voordele van de minder fortuinlijke medemens, acties waaraan onze leerlingen volwaardig deelnemen…
Om te beginnen zorgden we voor de productie en de verkoop van chocolademelk. Op 7 november beten de ouders de spits af, want tijdens het oudercontact boden we de liefhebbers een warm kopje chocomelk aan. Een week later deden we hetzelfde voor alle leerlingen tijdens de middaglunch. 
Nog een week later kwam er spaghetti op het menu. Ook hier hadden enkele klassen zich ingezet om alles klaar te maken en te serveren. Het werd een ongelooflijk succes… 
Tussendoor zorgden we voor een sponsorblad om de tocht naar Wachtebeke te laten sponsoren per kilometer. Er kwam ook hier enorm veel respons en sommige klassen haalden honderden euro’s binnen!
Op 1 december vond dan een vrij podium plaats. Tal van leerlingen zorgden voor een leuke muzikale bijdrage of deden een dansje. Als laatste nummer kwamen M. Dries en Mevr. Katelijne op het podium. Ze zetten in met Ed Sheeran’s monsterhit “Shape of you”, maar plotseling schakelden ze over in het Nederlands en toen verschenen de leerkrachten ten tonele, allen getooid met een vlammende pruik! Hilariteit alom, maar de boodschap was duidelijk: kom uit je luie stoel en zet je in voor het goede doel!
Enkele dagen later konden de leerlingen chocoladepostuurtjes kopen ter gelegenheid van Sinterklaas (een actie van onze leerlingenraad). 
Zo bereikten we stilaan onze financiële doelstellingen. In een vorig artikel meldden we al dat de directie iets zou terugdoen indien het bedrag van € 4000 werd overschreden. Ze kwamen inderdaad in actie! Het ingezamelde bedrag bleef ondertussen maar stijgen… tot we aan zomaar eventjes € 10.046 kwamen! Een ongeëvenaard record! 
Nu lag de weg naar Wachtebeke wijd open en op vrijdag 22 december, de laatste schooldag van het jaar, vertrokken we al vanaf 7 uur ’s morgens om koers te zetten richting Provinciaal Domein. Onderweg bleven we niet op onze honger zitten en werden we bevoorraad met o.a. warme chocomelk, water, boterkoeken en pannenkoeken. Ook comedian Begijn Le Bleu stond ons aan te moedigen op een bevoorradingspost. Hij is peter van vzw Bijs. De tocht door het donker verliep vlekkeloos en na een tiental kilometer en een tweetal uurtjes doemden de constructies van “Music for Life” over het water op. Om 9.55 uur stroomde de eerste groep binnen en iedereen stond versteld over de enorme organisatie die met deze actie gepaard ging. Stel je voor: je kon er relaxen in heerlijke zetels, je kon schaatsen, iets eten of drinken, een Jingle Bal kopen en uiteraard de presentatoren van “De Warmste Week” in actie zien. Bram Willems was van dienst, maar hij zou spoedig worden afgelost door Linde Merckpoel. En precies deze sympathieke presentatrice en oud-leerlinge van onze school moesten we hebben om haar ons bijeen gespaarde geld te overhandigen.
Om 12.20 uur was het zover. Een delegatie leerkrachten en leerlingen mocht het podium op om na een warme knuffel de acties toe te lichten en de symbolische cheque met het recordbedrag plechtig door te geven. Aan Linde bezorgden we ook nog een klasfoto van de tijd toen ze bij ons in het vierde jaar zat. Deze foto is tot op de laatste dag te zien geweest op het podium! Als klap op de vuurpijl mochten M. Dries en Mevr. Katelijne een stukje zingen uit hun wereldhit “We zijn de allerwarmste school”. Ze oogstten een welverdiend applaus.
En toen werd het tijd om naar school terug te keren. De meeste deelnemers namen de bus, maar enkele dapperen deden het nog eens te voet. Iedereen was op tijd voor het oudercontact van 15.30 uur.
We hebben een fijne actie achter de rug met heel veel positieve ervaringen. Dank aan alle milde gevers en medewerkers. Dank ook aan de mensen die fotootjes hebben ingestuurd. Geniet ervan (en van het filmpje)!

Terug naar overzicht